Emocje – jak zapanowac nad emocjami i odzyskać panowanie nad sobą

  • by

O spotkaniu mężczyzny inteligentnego emocjonalnie marzy niejedna kobieta. Ale co to właściwie miałoby oznaczać? Jest na to pytanie wiele odpowiedzi, ale większość zaznacza, że inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania własnymi emocjami i kontrolowania ich, zdolność do samomotywowania oraz empatię a także umiejętności o charakterze społecznym. Współcześni mężczyźni, wciąż w znakomitej większości przypadków, zdają się nie przejmować takimi koncepcjami, a kontakt z własnymi emocjami określają mniej więcej jako „zbędną ornamentykę”. W efekcie dość rzadko zdarza się spotkać mężczyznę, który w swoim życiu bierze pod uwagę emocje, zarówno swoje, jak i innych. Nie bez znaczenia jest fakt, że wielu z nich żyje ze wspomnieniem niedostępnych emocjonalnie ojców, ale i z tęsknotą za dobrą, bliską relacją z dziećmi i partnerką. Tymczasem żyjemy dziś w świecie, w których inteligencja emocjonalna wysuwa się często na pierwszy plan determinując powodzenie w większości dziedzin życia każdego mężczyzny. Począwszy od roli ojca, partnera, szefa, współpracownika po własny komfort życia.

 Jacek Masłowski, prezes Fundacji Masculinum